ข่าวสาร & กิจกรรม ศทอ.

ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง จำนวนผู้เข้าชม
1 ILAC-MRA 2018-04-24 136
2 การทดสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ส่องสว่าง ตามมาตรฐาน IES LM79 IEC 60081 IEC60969 IEC60901 IEC62471 2018-04-17 203
3 การติดเครื่องหมาย CE บนผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง CE marking SELF-CERTIFICATION 2018-04-17 154
4 บริการตรวจวิเคราะห์หาจุดบกพร่อง EMC บนผลิตภัณฑ์ EMC Problem Analysis Services 2018-04-17 62
5 การทดสอบคุณสมบัติการป้องกันการกันกระแทก 2018-04-17 26
6 การทดสอบคุณสมบัติการป้องกันการเข้าถึง Ingress Protection (IP) Testing 2018-04-17 31
7 การทดสอบโดรน Drone Testing Total Solution 2018-04-17 24
8 การทดสอบประสิทฺภาพและความปลอดภัย ของแบตเตอรี่ลิเธียมทั้งในระดับเซลล์และโมดูล 2018-04-17 33
9 การทดสอบเต้ารับ เต้าเสียบ ปลั๊กพ่วงไฟฟ้า Socket Outlet and Plug 2018-04-17 25
10 บริการทดสอบ Blue Light หรือ Bio-Logical Effect 2018-04-17 29
11 inspector 2016-11-22 1462
12 Training 2016-11-21 1426
13 Medical Testing 2016-11-21 1461
14 บริการทดสอบ smart meter 2016-11-21 491
15 บริการทดสอบ Telecom Products 2016-11-21 433
16 บริการทดสอบ Rail System & Rolling stock 2016-11-21 392
17 บริการทดสอบอุปกรณ์ทางการทหาร 2016-11-21 419
18 บริการทดสอบเครื่องมือแพทย์ด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2016-11-21 466
19 บริการทดสอบอุปกรณ์ส่องสว่าง 2016-11-21 491
20 บริการทดสอบ EMC 2016-11-21 505
21 บริการทดสอบ Data Center 2016-11-21 397
22 บริการทดสอบ Bio-Hazard 2016-11-21 442
23 บริการทดสอบ Automotive Equipment 2016-11-21 806
24 บริการทดสอบระบบออกอากาศสัญญาณ TV digital 2016-11-21 749
25 OATS 2016-11-21 850
ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง จำนวนผู้เข้าชม
1 ddd 2018-01-21 1073
ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง จำนวนผู้เข้าชม